Slovenské jedlá a nápoje v Juhovýchodnej Ázii

Termín pripravovanej akcie: 29. marec – 6. apríl 2020

V Singapure pripravujeme sériu prezentácií a sprievodný program pre slovenských podnikateľov, výrobcov nápojov a jedál, ktoré sa dajú distribuovať v Juhovýchodnej Ázii. Zabezpečili sme časť importérov a distribútorov, ktorí budú ďalej predávať naše výrobky v regióne. Ostatných obchodníkov zabezpečíme podľa výrobcov, ktorí sa do programu zapoja.

Pro Wine Asia je známy veľtrh vína a nápojov, ktorý sa každoročne koná vo viacerých mestách sveta. Prevažne Ázie. Výrobcovia, distribútori a zákazníci sa tu stretávajú, aby sa dozvedeli aké sú nové trendy a aby nadviazali nové či upevnili jestvujúce obchodné vzťahy.

My Sme tento veľtrh pripojili k nášmu programu pre Slovenských podnikateľov, ktorí podnikajú v segmente jedlo a nápoje (Food & Beverages).

International Trade Fair for Wines and Spirits, Singapore sa koná v dňoch: 31. marec až 3. apríl 2020. Viac info na tomto linku.

Partneri

Víno Matyšák

účasť potvrdená

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Návrat hore